Καταχώρηση στο μεγαλύτερης κυκλοφορίας τεχνικό περιοδικό στην Ελλάδα , ΕΚ Ελληνικές Κατασκευές . έκδοση Μαρτίου.

Ο εθνικός φορέας διοργάνωσης Εκθέσεων ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε. , επέλεξε την εταιρεία μας για την αντικατάσταση των παλαιών Λεβητοστασίων καύσης πετρελαίου, με νέα  καύσης Φυσικού Αερίου και τεχνολογίας συμπύκνωσης inverter ισχύος 500 KW.

Η επιλογή και η εμπιστοσύνη που επέδειξε ο εθνικός μας φορέας  ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε.  στην εταιρεία μας  , αποτελεί την καλύτερη

απόδειξη , για τη συνέχιση της πολιτικής μας για άρτια τεχνικά έργα. 

Μορφές γεωθερμίας

Οριζόντιος γεωεναλλάκτης

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η θερμότητα του ήλιου αποθηκεύεται στο έδαφος.

Η θερμότητα αυτή απορροφάται από το επιφανειακό στρώμα του εδάφους.

Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα από την διαδικασία αυτή:

  1. Απευθείας απορρόφηση ως μόνωση.
  2. Απορρόφηση υπό μορφή θερμότητας από το στρώμα του εδάφους που βρίσκεται πλησιέστερα στην επιφάνεια.

Η χρήση αυτής της ενέργειας για θέρμανση συντελεί στην μείωση του κόστους θέρμανσης.

Τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να τα πάρουμε από εδάφη υψηλής περιεκτικότητας σε νερό.

Η θερμότητα εξάγεται από το έδαφος μέσω βυθισμένων πλαστικών σωληνώσεων. Μείγμα νερού και γλυκόλης, φιλικό στο περιβάλλον, κυκλοφορεί στις σωληνώσεις.

Επιθυμητό να μην καλύπτεται το έδαφος πάνω από τον επιφανειακό συλλέκτη π.χ. με κάποιο κτίσμα, άσφαλτο ή τσιμέντο.

Οι συλλέκτες εδάφους δεν χρειάζονται άδεια εκσκαφής.

Το βάθος της εξόρυξης είναι περίπου 20 εκ. κάτω από το τοπικό σημείο παγετού.

Κατακόρυφος γεωεναλλάκτης / Κάθετη γεώτρηση

Στο χαμηλότερο στρώμα από το αποκαλούμενο "επιφανειακό γεωθερμικό πεδίο",το οποίο έχει σχεδόν σταθερή θερμοκρασία, βρίσκεται μία πηγή θερμότητας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλη την διάρκεια του χρόνου.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε πιθανό τύπο κτιρίου , μικρό ή μεγάλο, δημόσιο ή ιδιωτικό.

Απαιτεί μικρό χώρο και η γεώτρηση μπορεί να γίνει σε πολύ μικρή επιφάνεια, με αποτέλεσμα αυτή η λύση να είναι ιδανική για αποκατάσταση ή προσαρμογή σε σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιεί στερεά καύσιμα καθώς και την γεωθερμική ενέργεια.

Όπως και στον οριζόντιο γεωεναλλάκτη, χρησιμοποιείται το ίδιο σύστημα ψυκτικής προστασίας. ένα μείγμα νερού και γλυκόλης που κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα (παρόμοιο με το ψυκτικό σύστημα του αυτοκινήτου). Ανάλογα με το απαραίτητο μέγεθος της αντλίας θερμότητας, η εγκαταστάτρια εταιρεία πιστοποιεί το βάθος και το πόσες γεωτρήσεις θα χρειαστούν ώστε να τοποθετηθούν και να συμπιεστούν οι πλαστικές σωλήνες σχήματος U, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη μετάδοση θερμότητας.

Κατακόρυφος γεωεναλλάκτης ύδατος / Εγκατάσταση ανοικτού κυκλώματος (δύο γεωτρήσεις)

Εφόσον υπάρχει υπόγειο νερό και υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή θερμότητας, καθώς η θερμοκρασία του κυμαίνεται από τους 14 °C με 16 °C όλο τον χρόνο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτού του είδους η εγκατάσταση δεν είναι συμφέρουσα λύση για ένα με δύο σπίτια, εφόσον η γεώτρηση θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 15 m.

Μία απόσταση περίπου 10m ± 15m θα πρέπει να κρατηθεί μεταξύ του σημείου άντλησης και του σημείου επιστροφής.

Ακόμα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η κατεύθυνση της ροής για να αποφύγουμε το λεγόμενο ''υδραυλικό βραχυκύκλωμα''.

Αυτού του είδους εγκαταστάσεις απαιτούν άδεια καθώς και νομικές προαπαιτήσεις.

Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, καθώς η NIBE έχει την πιστοποίηση του ISO-14001.

Το σύστημα διαχωριστή-εναλλάκτη παρέχει την βέλτιστη προστασία σύμφωνα με το ''7 MWG''.